ALIS EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

Tarih: 14-15-16 Haziran 2019 (09.00-17.00)
Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, İstanbul
Kontenjan: 25 kişi


Bu eğitim, genç yetişkinlere yönelik ALIS 100 (Akademik Başarı ve Hayat Becerileri) ve benzeri programları tasarlayıp yürütecek olan uzman ve eğitmenlere, eğitim modeli ve yaklaşımı, ders içeriği ve yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgi aktarmak ve pratik becerileri geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır.

  • ALIS vizyonu, gelişim süreci, eğitim modeli ve ilkeleri.
  • ALIS eğitmeninin rolü ve yetkinlikleri.
  • ALIS müfredatının ve oturumlarının tasarımı (strateji, yöntem, katılımcı profili, ihtiyaç analizi, eğitim ortamı, eğitim çıktıları, izlence ve zaman planlaması).
  • Aktif öğrenme yaklaşımı (avantajları/zorlukları) ve yaşantısal çalışmaları fasilitasyon teknikleri.
  • Genç yetişkinlerle grup yönetimi ve dinamikleri, olumsuz durumlarla başa çıkma yöntemleri.
  • ALIS programı modüllerinin anlatımı ve uygulanması (kendini tanıma, hedef koyma, zaman yönetimi, iletişim ve ilişki yönetimi, stres yönetimi, takım çalışması, kurumdaşlık, liderlik, motivasyon, topluluk önünde konuşma ve sunum teknikleri vb.).
  • ALIS programı eğitim yöntemleri (interaktif konu anlatımı, grup çalışmaları, videolar, film analizi, vaka tartışması, canlandırmalar, beyin fırtınası, yaratıcı/dışavurumcu teknikler, psikolojik ölçekler, yaşantısal takım oyunları, dijital yöntemler, açık alan etkinlikleri, simülasyonlar vb.).
  • ALIS değerlendirme yöntemleri (bireysel deneyim değerlendirme yazıları, günlükler, sunumlar, beceri uygulama ödevleri).

Bu içerik aktarıldıktan sonra, katılımcılar bir ALIS modülünü tasarlama, sunma ve geri bildirim alma fırsatı bulacaklardır. Eğitim sonrasındaki bir yıl içinde uygulama sürecine destek olmak için her katılımcıya bir görüşmelik çevrimiçi süpervizyon imkânı sağlanacaktır. Eğitim ve süpervizyonlar Koç Üniversitesi ALIS Öğretim Görevlileri tarafından verilecektir.

Hedef Kitle:

ALIS 100 dersinin tamamını veya belli modüllerini kurgulayarak kendi üniversitesinde sunacak akademik veya idari personel.

Başvuru Süreci ve Katılım Ücreti:

Eğitime katılmak isteyen uzmanların https://goo.gl/forms/NHohXh3enXNOf3m23 sayfasındaki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular iletildikten sonra ALIS Öğretim Görevlileri tarafından kısa süre içinde değerlendirilecektir. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019’dur.

Olumlu değerlendirilen başvuru sahiplerine katılım ücreti için ödeme bilgileri iletilecektir. Başvuru ücretinin son ödeme tarihi 17 Mayıs 2019’dur.

Katılım ücreti 2750 TL + KDV’dir. Bu ücrete 3 günlük eğitim, eğitim sonrası süpervizyon seansı, eğitim materyalleri, “Üniversite ve Ötesi: Genç Yetişkinler için Hayat Becerileri” kitabı, öğle yemeği ve ikramlar dahildir.

Eğitimin tamamına katılım beklenmektedir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

İletişim için alis@ku.edu.tr adresine yazabilirsiniz. ALIS Programını @kocunivalis Instagram hesabını takip edebilirsiniz.