Muhsine Itır Özgen

Öğretim Görevlisi

İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümü ilk mezunlarından olup Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. İlk örgüt tecrübesini Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de kazandıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne akademisyen olarak geri dönmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Klinik Psikoloji alanında çalışmıştır. Bu arada ilk önce İnsan Kaynakları daha sonra Örgütsel Psikoloji alanında Marmara Üniversitesi’nde 2 yüksek lisans çalışması yapmıştır. Araştırma alanı örgüt içi yapılan eğitimlerin etkililiği üzerinedir. Siemens Kartal ve Ankara’da açık alan eğitimlerinin şirket içi dinamiklerine etkisini ölçümledikten ve eğitimlerin çalışanlar üzerinde olan olumlu etkisine ikna olduktan sonra özel sektöre geçmiş 10 yıl boyunca 2 eğitim ve yönetim danışmanlığı firmasında çalışmıştır. Daha sonra serbest danışman olarak çalışmış olup ağırlıklı sağlık sektörü çalışanlarına hasta-hekim ilişkileri, tükenmişlikle başa çıkabilme ve medikal sunum teknikleri gibi kişisel gelişim konularında seminerler, eğitimler ve koçluk vermiştir. 2008 yılında University of California, Berkeley’de “proje yönetimi” ile ilgili diploma programına katılmış, 2009 yılında ise Deakin University, Australia’dan “MLQ Leadership and Coaching (Liderlik ve koçluk)” sertifikasını almıştır. Akademik eğitimin yanı sıra mesleği ile ilgili yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen sayısız kurslara katılmıştır; başlıcaları: “ Kişilik tiplerine göre işe alım (Avustralya)”, “Gestalt Coaching (Istanbul)”, Branded Customer Service/USA (Markalaşmış Müşteri Hizmeti/Amerika)”, Öfke ile başa çıkma sanatı (Istanbul)”, “Psikodrama(Istanbul)”, “Etkili İnsanın 7 Alışkanlığı/Stepen Covey(Istanbul)”dır. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda isim yapmış farklı sektörlerden firma çalışanlarına sayısız eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu şirketlerden bazıları; Bayer, Bosch, Carrefour, DHL, Fujitsu, Hannover Messe, KPMG, Marsh Sigorta, Mercedes, Novartis, Petrol Ofisi, Pronet, Roche, Turkcell, YKK’dır.

Sıklıkla verdiği eğitim başlıkları: Mükemmel Müşteri Hizmeti, Önce Insan, Duygusal Zeka, Zaman Yönetimi, Takımdaşlık, Performans Yönetimi, Etkili Liderlik ve Yöneticilik, Zor Insanlarla Başa Çıkma Sanatı, Etkin İletişim, Açık Alan Takım eğitimleri, Koçluk, Stres Yönetimi, Fish (motivasyon programları) gibi örgüt içersinde çalışanların davranışlarına yönelik ilişkisel beceri ağırlıklı eğitimlerdir.

Dr. Özgen doktora derecesini Fielding Graduate University/California’dan almıştır. Doktora araştırma konusu örgütlerde mentorluk yapma istekliliği üzerinedir ve araştırmasını Türkiye’nin iki büyük kurumu olan Koç ve Oyak Topluluğunda gerçekleştirmiştir. Kendisinin hasta-hekim ilişkileri ve mentorluk üzerine akademik çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.