Pınar Özbek

Öğretim Görevlisi

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Fulbright bursuyla gittiği Columbia Üniversitesi’nden Ruh Sağlığı Danışmanlığı alanında Master of Arts ve Master of Education derecelerini aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nde staj yaptı. International House-New York bünyesinde Women’s International Leadership ve International Leaders programlarına seçilerek uzun dönemli liderlik eğitimleri aldı ve akran danışmanı olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Çokkültürlü psikolojik danışmanlık alanında uzmanlaşan Pınar Özbek, yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında New York’ta ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylere bireysel terapi ve grup terapisi yaptı. 2010 yılında Millward Brown pazar araştırma şirketinin İstanbul ofisinde kalitatif araştırma uzmanı olarak çalışmış ve tüketici davranışlarının analizi konusunda çeşitli firmalara danışmanlık yapmıştır. Eylül 2011’de Koç Üniversitesi’nde ALIS ekibine katılmıştır. Pınar Özbek, Türk Psikologlar Derneği’nde 2012 yılında Genel Sekreter olarak başladığı görevini 2014-2016 döneminde Genel Başkan Yardımcısı olarak sürdürmektedir. Bu görevinde TPD’yi uluslararası toplantılarda temsil etmekte ve derneğin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmektedir. Eğitimci kimliğinin yanı sıra psikoterapi çalışmalarını da sürdürmektedir. Psikoloji kariyerine paralel olarak yürüttüğü sanat çalışmaları kapsamında, 25 yıldır bale sanatıyla uğraşmaktadır ve 1999-2007 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşmeli bale sanatçısı olarak görev almıştır.