ALIS-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri, Koç Üniversitesi öğrencilerinin hem üniversite hayatları boyunca daha başarılı ve verimli olmaları için onlara destek olmayı, hem de iş ve özel hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel becerileri kazandırmayı amaçlayan öğrenci odaklı bir programdır. Hem Koç öğrencilerin, hem de çalışanların bireysel gelişimlerine destek ve katkı sağlayarak yaşam boyu öğrenme ilkesini en yaygın şekilde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Yaşantısal egzersizlerle tasarlanmış derslerde hedefimiz; öğrencilerin kendilerini tanımaları ve dış dünya ile etkin bir etkileşim içinde olarak kendi potansiyellerini hem üniversite boyunca , hem de özel hayatlarında azami ölçüde gerçekleştirmelerine destek olmak ve tüm bunları başarabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri becerileri geliştirmelerine fırsat yaratmaktır.

2010 yılında ALIS programını başlatan Prof. Dr. Zeynep Aycan önderliğinde, Akademik Başarı ve Hayat Becerileri dersleri okul hayatı ile birlikte başlaması gereken “kişiye özel eğitim” anlayışının daha da geç olmadan yerleşmesi fikri ile doğdu. Koç Üniversitesi’nin özgürlükçü üniversite ortamı ve öğrenci gelişimine bütüncül yaklaşımı bu uygulamanın yerleşmesini ve öğrenilenlerin uygulanma şansını ciddi biçimde artırdı. “Herkes için tek bir doğru”nun değil, “herkesin kendine göre doğruları”nın olduğu ve bunların farkına varmasının önemi, öğrenimin gerçekleştiği ortamda da destek buldu.

Koç Üniversitesi öğrencileri ile yapılan pilot çalışma sonucunda, en çok fayda sağladığını gördüğümüz konu başlıkları belirlendi.  ALIS 100 dersi, Güz 2010 döneminden bu yana Koç Üniversitesi’ne hazırlık sınıfından ya da birinci sınıftan başlayan tüm lisans öğrencilerine verilmektedir. Dersi alan öğrenciler arasında yaptığımız araştırmada, üniversiteye karşı sorumlulukları ve süreçlere yönelik bilgi seviyeleriyle zaman yönetimi tutumları ve ajanda kullanım becerilerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin iletişim tarzlarıyla ilgili bilgi seviyeleri, geri bildirim alma verme tutumları, uygun e-posta yazma becerileriyle topluluk önünde konuşma ve sunum teknikleri bilgi ve becerilerinde anlamlı bir gelişme gözlemlenmiştir. Yine bu araştırma bulgularına göre psikolojik olarak riskli davranışlar bilgisi, işlevsel başa çıkabilme, stresin etkileri ve stresle başa çıkabilme bilgi seviyesinde de anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Bu becerilerin uzun vadede kalıcılığı konusundaki araştırmalarımız devam etmektedir.