Eğitimler

Koç Üniversitesi çalışanlarına yönelik eğitimler: İdari çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla İnsan Kaynakları departmanı ile işbirliğinde aşağıdaki konularda eğitimler düzenlenmektedir:

 • Eğiticinin Eğitimi
 • Stresle Etkin Başa Çıkma
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Uzlaşma Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Olma
 • Zor Durumdaki Öğrencileri Anlama ve Yönlendirme

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ile İşbirliği: İş dünyası çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, İşletme Enstitüsü ile bir arada çalışmış ve seminer ve eğitim programları geliştirilmiş ve sunulmuştur.

Denetimli Serbestlik Memurlarına Eğitim, 2015: Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı personele ‘Yükümlülerle İletişim’, ‘Madde Bağımlılığı’ ve ‘Stres Yönetimi’ gibi konularda eğitimler verilmiştir.

Sarıyer İlçe Öğretmenlerine Eğitimler, 2015: Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSEF) projeleri kapsamında, Sarıyer ilçesinde görev yapan öğretmenlere ‘Etkin Stres Yönetimi’ ve ‘Zaman Yönetimi’ konulu seminerler gerçekleştirilmiştir.

Hemşirelik Yüksek Okulu-Yoğun Bakım Ünitesi Konferansı, 2014: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun davetlisi olarak Yoğun Bakım Ünitesi Konferansı’na panelist olarak katılmış aynı zamanda etkili iletişim konusunda seminer verilmiştir.

Depreme Psikolojik Hazırlık, 2013Sarıyer Belediyesi ile yapılan bir işbirliği kapsamında ’17 Ağustos Depremini Unutma’ etkinliğinde Depreme Psikolojik Hazırlık konusunda bir sunum yapılmıştır.

Lise Müdürleri  ve Rehber Danışman Öğretmenler için Eğitim, 2013: Koç Üniversitesi’ni ziyaret eden 300 lise müdürü ve rehber-danışmanlarına çeşitlilik ve iletişim konularında seminerler verilmiştir.

İletişim ve Liderlik Eğitimi, 2012: Sarıyer İlçe Mille Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan okul yöneticilerine iletişim ve liderlik konularında iki günlük eğitim verilmiştir.

Yaratıcılık Eğitimi, 2012: Koç Üniversitesi’nin tanıtımı kapsamında, üniversiteyi ziyaret eden lise müdürleri ve rehber öğretmenlere küçük gruplar halinde uygulamalarla yaratıcılık eğitimi verilmiştir.

Danışmanlık

ALIS öğretim görevlileri Koç Üniversitesi bünyesindeki çeşitli komite çalışmalarına katkı ve destek sağlanmıştır:

 • İntihal Komitesi: Bu komitede öğrencilere intihal ve intihalden kaçınma yollarını aktarabilmek üzere çeşitli çalışma ve projelere destek verilmiştir.
 • Cinsel Tacizi Önleme Yönetmeliği: İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ofisi’yle birlikte, Koç Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Yönetmeliği’nin oluşturulması, Cinsel Taciz Danışmanları’nın eğitilmesi ve Cinsel Tacizi Önleme e-eğitiminin hazırlanması süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmiştir.
 • Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Grubu: Koç Üniversitesi’nin sürdürülebilir bir kampüs olması hedefiyle çalışmalarına başlayan bu grubun bir üyesi olarak aktif rol almakta ve bu hedef doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesi ve uygulamasına destek verilmektedir.
 • Öğrenci Onur Kodu: Koç Üniversitesi öğrencilerinin bir inisiyatifi olan Onur Kodu (Honour Code) hazırlık sürecinde öğrencilere danışmanlık yapmıştır.
 • Psikiyatrik Acil Durumlar Eylem Planı: Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi ve Psikoterapi Merkezi ile birlikte psikiyatrik acil durumlarda izlenecek protokolün belirlenmesi ile ilgili komitede görev alınmıştır.
 • Koç Üniversitesi Öğrencilerinin Evrensel Yetkinlikleri- Çalışma Grubu: Bu çalışma grubunun amacı Koç Üniversitesi misyonuna uygun, öğrencilerin sahip olmaları gereken akademik olmayan bilgi ve becerilerini belirlemek, bu anlamda yetkinliklerini çıkarmaktır.  Akademik ve bireysel gelişim birimlerin düzenleyeceği daha verimli ve birlikte planlanmış, öğrencileri üniversite sırası ve sonrası yaşama hazırlayan programlar üzerine projeler tasarlanmıştır.

Üniversite bünyesindeki farklı birimlere danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

 • Yurt Müdürlüğü
 • Anadolu Bursiyerleri programı
 • Uluslararası Programlar Ofisi
 • Kariyer Gelişim Merkezi
 • İletişim Ofisi
 • Öğrenci Dekanlığı
 • Sağlık Merkezi

Kurumsal İletişim departmanının tercih dönemine yönelik çalışmalarına destek verilmiştir:

 • Çocuğunuz Sınava Giriyor, Ya Siz?’: Lise öğrencilerinin ailelerine yönelik planlanan seminerlerin içerik ve programın hazırlanması süreci.
 • Üniversite tercih döneminde ailelerin stres ile nasıl başa çıkacaklarını açıklayan bir broşür ve tercih yapacak öğrencilere yönelik videolar hazırlanması.

Projeler

Zihinsel Engelliler Sempozyumu, 2013: Koç Holding bünyesinde bulunan “Ülkem İçin” sosyal sorumluluk projesi , IZEV (Istanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) ile birlikte zihinsel engelliler sempozyumunu düzenlemişlerdir.

‘Farkımız Yok, Farkına Varın’ Sempozyumu, 2012: ALIS 100 dersi kapsamında engellilere yönelik farkındalık sempozyumu düzenlemiştir. Tüm ALIS öğrencilerinin katıldığı sempozyumda Turkcell ve ZİÇEV gibi kurumlar sahne alarak geliştirdikleri projeleri anlatmışlardır.