ALIS 350: Profesyonel Hayata Geçiş

ALIS350 dersi, öğrencileri mezun olmadan önce profesyonel hayata geçiş döneminde bir kere daha kendilerini tanıma yolculuğuna davet eder. Bu yolculukta, öğrenciler üniversite boyunca edindikleri bireysel ve profesyonel deneyimler hakkında derinlemesine düşünmeye ve farkındalıklarını arttırmaya teşvik edilirken, bir yandan da bir takımın parçası olarak bir projeyi yürütme becerilerini geliştirmelerini hedefler. (Sınıf içindeki egzersizler, simülasyonlar ve projeler aracılığı ile profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan temel becerileri öğrenciler mezun olmadan onlara kazandırmayı hedeflemektedir.)

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana çıkararak hedefleri doğrultusunda bir kariyere adım atmalarını amaçlayan derslerde, interaktif ve öğrenci odaklı bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bir akademik dönem boyunca verilen  bu 3 kredilik seçmeli dersin konuları arasında, takım çalışması, ilişki ve çatışma yönetimi, hedef belirleme, zaman yönetimi, motivasyon, yaratıcılık, problem çözme ve stres yönetimi gibi konular yer almaktadır. Öğrenciler, bu öğrendikleri bilgileri takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri projelerin farklı aşamalarında uygulama şansı elde etmektedir.

Öğrenci Projeleri

Öğrencilerin kendi gruplarında başlattıkları, geliştirdikleri ve uyguladıkları projeler ALIS350 dersinin bel kemiğini oluşturur. Bu proje sürecinde her bir öğrenci grubu, bir öğretim üyesi tarafından süpervize edilir. Öğrencilerin belirledikleri proje kapsamında gerçekleştirdikleri takım çalışmaları dönem boyunca değerlendirilir ve öğrenciler, hem takım arkadaşları hem de süpervizör hocaları tarafından geri bildirim alırlar. ALIS350 dersini alan öğrencilerin gerçekleştirdikleri projelerin temaları şöyledir:

Spor ve sağlıklı yaşam

 • Sports for KU Life:   Koç Üniversitesi öğrencileri arasında spor ve spor faaliyetlerine gösterilen ilginin arttırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması ve uygulaması
 • KoçRun: Üniversite kapsamında geleneksel bir koşu yarışının organizasyonu
 • Beden ve ruh sağlığı için bir takım bilgilendirici etkinliklerin organizasyonu

 Çocuklar

 • Sarıyer, Rumeli Feneri’nde bir ilköğretim okuluna sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma konularında eğitim hazırlanması ve sunulması
 •  ‘Sokakların Çatısı Yoktur’: Umut Çocukları Derneği ile birlikte bir seminer organizasyonu
 • Hapisanede büyüen çocuklar ile ilgili bir seminerin organize edilmesi ve hapishanedeki çocukların gelişimine destek olmak üzere yardım edilmesi
 • Beykoz Eğitime Destek Derneği (BEDES) ile birlikte ilköğretim çağındaki çocukların sosyal gelişime destek olmak üzere bir dizi etkinliğin planlaması ve gerçekleştirilmesi

Sürdürülebilirlik ve Çevre

 • Koç Üniversitesi’nda hayata geçirilen Sıfır Atık (Zero Waste) projesinin tanıtımı ve farklındalık çalışmalarının organizasyonu
 • Koç Üniversitesi ve Sarıyer Belediyesi işbirliği ile çevreyi koruma ve atık üzerine bilgilendirici bir broşürün hazırlanması ve basılması
 • Koç Üniversitesi’nde karbon ayakizi ölçümü ve bunun azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmaları
 • Öğrencilerin kağıt kullanımına yönelik kütüphanede gerçekleştirilen farkındalık çalışması
 • Gümüşdere’de yerel tarımı desteklemek ve üniversite ile işbirliği geliştirmek adına bir iş planı ve raporun hazırlanması
 • Sokak köpekleri ve hayvan barınakları konularında farkındalık yaratmak üzere etkinlik organizasyonu ve barınaklar için yardım toplanması
 • Hayvan barınaklarındaki köpeklerin sahiplenilmesine yönelik bir farkındalık çalışması

Kampüs içi ve öğrencilere yönelik projeler

 • TourIst: Istanbul’un az bilinen yerlerinin tanıtılması ve öğrencilere yönelik gezilerin planlanması
 • Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nin verdiği hizmetlerin daha bilinir bir hale gelmesi için tanıtım faaliyetlerinin tasarlanması ve düzenlenmesi
 • Koç Üniversitesi CEMS MIM (Masters in International Management) programının kampüs içinde tanıtımının gerçekleştirilmesi
 • Görme engelli öğrenciler için kütüphanedeki kitapların sesli kitap haline dönüştürülmesine destek çalışmalarının planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Kampüste tuvalet hijyeni ve sağlık konusunda farkındalık yaratmak üzerine OPET ile işbirliği içinde bir seminerin organize edilmesi
 • Öğrencilerin yeni deneyimlere açık olmalarını desteklemek ve konfor alanlarından çıkmaya teşvik etmek adına sosyal medya üzerinden bir etkinliğin organize edilmesi
 • Koç Üniversitesi kütüphanesinde sessiz çalışma ortamlarının arttırılmasına yönelik tanıtım ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirilmesi
 • School of Life’ adlı eğitim ve seminer dizisinin öğrenciler arasında tanıtımı ve bu seminerlerden birine katılımın organize edilmesi