ALIS 350 Akademik ve Hayat Becerileri: Profesyonel Hayata Geçiş dersinin yapısı, içeriği, uygulanan yaşantısal egzersizler ve öğretim görevlilierinin deneyimleri Palgrave Handbook of Experiential Learning in International Business kitabında, örnek bir uygulama olarak kaleme alınmıştır. V. Taras ve M. Gonzelez-Perez’in editörlüğünde hazırlanan bu el kitabında teorilerinin yanı sıra, yaşayarak öğrenme prensibini benimseyen uygulama ve projeler, eğitimciler ve yöneticiler için derlenmiştir. Kolb (1984) tarafından geliştirilen Yaşantısal Öğrenme Döngüsü modeline dayanarak geliştirilen bu derste yazarlar tarafından uygulanan farklı öğrenme/öğretme yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Ders arka planda öğrencilerin takımlar halinde dönem boyu sürdürdükleri projeleri bağlamında işlenmektedir.

Kitap bölümü Türkiye’de yükseköğretim ve yükseköğretime geçiş ve yaşantısal öğrenme ile ilgili bilimsel literatüre değinmektedir. Daha sonra da dersin içeriği ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Yazarlar yaşantısal öğrenme yoluyla bir üniversite mezununun sahip olması beklenen ve profesyonel hayatta her zaman gerekli yetkinlikleri geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu yetkinliklerden bazıları şunlardır:  Proje yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve çatışma çözme becerileri, takım dinamiklerini yönetme, duygusal zekâ, farklılık ve çeşitlilikleri yönetebilme, yaratıcılık ve problem çözme,  kişisel esenlik ve iş hayat dengesi. Adı geçen bütün yetkinlikler yaşantısal öğrenme felsefesine uygun bir şekilde öğretilmekte geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kitap bölümü yaşantısal öğrenmeye dayalı proje tabanlı bir dersin uygulanmasındaki zorluklara değinmekte ve konuyla ilgilenenlere tavsiyelerde bulunmaktadır.