ALIS 100: Akademik Başarı ve Hayat Becerileri

ALIS-100, kendini keşfetme ve bilinçlenme yolculuğudur. Bu dersin amacı, öğrencinin kendini tanıma ve dış dünyayı anlamlandırma sürecine destek olmak, kendi ile dış dünya arasında bir uzlaşma sağlayabilmesi için ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmaktır. Bu beceriler; hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, uyuşmazlık ve stres yönetimidir.

ALIS100 dersinin sonunda öğrenci:

–          Kendini (değerlerini, önceliklerini, güçlü ve geliştirilebilecek yönlerini) tanımanın önemini kavrar ve bunun için kullanabileceği yöntemleri uygular.
–          Kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler. Bu doğrultuda, zaman yönetimi ve stres yönetimi becerilerini geliştirir ve çevresinde var olan kaynakları değerlendirir.
–          Çevresi ile ilişkilerini yönetme becerisi kazanır. Bu doğrultuda, etkili iletişim becerileri uygular.
–          Farklılıklara karşı duyarlılık geliştirir; farklı olana yönelik kapsayıcı, bütünleştirici bir yaklaşım benimser.
–          İlişkilerinde karşılaştığı uyuşmazlıkları çözümleme becerisi kazanır.
–          Kendi fikirlerini ve heyecanını başkalarına etkili bir şekilde aktarır.

Bu dersin içeriği ve kullanılan yöntemler, dersin okutmanları tarafından derlenmiştir ve 2015 yılında Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.