ALIS 200: Uygulamalı Hayat Becerileri

Bu ders, kendini yönetme odaklı yaşam becerilerinin uygulamalı eğitimidir. Değer odaklı seçimler yapma, kendini hedefe yönelik motive edebilme, etkili problem çözümü, ilişkileri yönetme, değişime uyum sağlama, duygusal farkındalık ve özgüven gelişimi konularında yaşantısal uygulama ve kişisel farkındalık çalışmalarını kapsar.