ALIS 360- Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm

Bu dersin amacı, öğrencilerin güçlendirme kültürünün oluşumuna öncülük edebilecek yeni nesil liderler olarak potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. ALIS 360, mevcut kültürü dönüştürmek için liderliği paylaşmaya, psikolojik güvenlik oluşturmaya, başarısızlık korkusunu yenmeye, iş yerinde keyif ve keyifli ortamlar yaratmaya, kendini ve ekibini amaç ve anlamla motive etmeye ve bilinçli farkındalığa odaklanarak potansiyel liderler için bir yol haritası sunar.

Öğrenme Çıktıları:

Bu dersin sonunda öğrenciler,

  1. Mevcut liderlik yöntemlerine dair sorunları ve kısıtları fark eder ve gelecek kuşak liderlerin mevcut kültürü güçlendirme kültürüne dönüştürmedeki misyonunu kavrarlar.
  2. Liderliği takım üyeleriyle paylaşmanın neden ve nasılını açıklayabilir ve edinilen bu bilgiyi sınıf içi simülasyonlarda hayata geçirirler.
  3. İş ortamında ve süreçlerinde keyif ve eğlencenin çeşitli türleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve her birinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilirler.
  4. İçsel ve dışsal motivasyonu tanımlayarak çalışanları motive etmekte ödül ve cezanın yaygın kullanımından doğan sakıncaları fark ederler, bireysel amaç ve anlam yoluyla kendini ve başkalarını nasıl motive edeceğini pratik ederler.
  5. Öğrenen ve yenilikçi organizasyonlar oluşturmak için liderlik edilen ekiplerde psikolojik güvenlik oluşturmanın önemini kavrarlar.
  6. Başarısızlık kokusunun üstesinden gelmek için kaynaklarını belirleme ve hatalardan ders çıkarma yaklaşımını uygulamayı öğrenirler.
  7. Lider olarak güçlendirici bir kültür yaratmaya yönelik süreçlerde rol oynayacak kendi güçlü ve zayıf özelliklerinin yanı sıra, dış fırsatlar ve tehditleri etkin şekilde değerlendirirler.