Eğitimler

ALIS GRAD: ALIS öğretim görevlileri Bahar 2015 döneminden bu yana, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yapmaktadır. Küçük gruplar halinde bire bir etkileşime olanak veren ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendirilen bu eğitimler, öğrencilerin yüksek lisans sürecinde gereken becerileri daha etkin kullanabilmelerini, akademik hayatla özel hayat arasındaki dengeyi kurabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Her akademik dönem farklı başlıklar altında açılan seminerlerin başlıkları şu şekildedir:

  • İş-Yaşam Dengesi: Zaman Yönetimi
  • İş-Yaşam Dengesi: Stresle Başa Çıkma
  • Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Teknikleri
  • Çatışma Yönetimi
  • Erteleme ile Başa Çıkma

Mentor ve Yurt Sorumlusu Öğrencilere EğitimlerYeni Girişli Öğrenci Mentoru (Freshmen Mentor), Exchange Mentoru ve Yurt Sorumlusu olarak seçilmiş öğrencilere her akademik yılın başında iletişim, problem çözme, akranlara destek olma ve yönlendirme konularında bir dizi eğitim planlanır ve verilir.

Erasmus ve Exchange Öncesi Kültürel Farklılıklara Adaptasyon: Yurtdışında bir üniversitede değişim programına gidecek öğrencilere, bu deneyimlerinden önce kültürel farklılıklara hazırlık ve adaptasyon sürecine yardımcı olmak üzere özel bir oturum gerçekleştirilir.

Lise Öğrencilerine Yönelik Yaz Okulunda ALIS, 2014-2015: Lise öğrencilerinin hem kendilerini geliştirmelerine, hem de üniversite yaşamı ile ilgili bilgi ve deneyim kazanmalarına yönelik olarak hazırlanan bu programda, öğrencilerin kendileri için uygun hedefler koyabilmeleri, zamanlarını yönetebilmeleri, stresli durumlarla baş edebilmeleri ve çevreleri ile etkin iletişim kurabilmelerine yönelik kısa eğitimler yapılmaktadır.

Üniversite Tanıtım Günlerinde Görev Alan Öğrencilere İletişim ve Problem Çözme Eğitimi, 2014: Üniversite tanıtım günlerinde veliler ve lise öğrencilerini karşılama, okulu tanıtma ve soruları yanıtlama görevlerini üstlenen öğrencilere iletişim ve problem çözme konularında yönlendirme eğitimi verilmiştir.

KU Gönüllüleri’ne Takım Çalışması Eğitimi, 2014-2015: Koç Üniversitesi’nin en büyük kulüplerinden KU Gönüllüleri’nin birlikte daha etkili sonuçlar üretebilmeleri için her akademik yılın başında takım çalışması eğitimi verilmektedir.

‘Gelecekte Sen’ Liderlik Akademisi, 2013-2014: Lise öğrencilerine yönelik hazırlanan bu program kapsamında, öğrencilere Zaman Yönetimi ve Stres Yönetimi başlıkları altında iki ayrı eğitim verilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu, 2014: Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençlerin siyasete farklı bir bakış kazanmalarını, tartışma ve paylaşma kültürünü geliştirmelerini amaçlayan bu program kapsamında gençlere ‘Etkili Konuşma’ eğitimi verilmiştir.

‘Sınava Hazırlanırken, İzmir Amerikan Koleji, 2013-2014: LYS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan bu konuşmada, düşüncelerin etkin stres yönetimindeki önemi konuşulmuş ve sınava hazırlık sürecinde en iyi performansı gösterebilmek için yapılabilecekler aktarılmıştır.

Danışmanlık

Global Engagement Certificate (GEC): Bu programa seçilen öğrencilere, programın gereklilikleri, kendi hedefleri ve gelişim fırsatları kapsamında bire bir danışmanlık yapılmıştır.

Global Engagement Certificate (GEC) Danışma Kurulu: Bu programın hayata geçme aşamında ve daha sonra sürdürülmesinde danışmanlık verilmiştir.

Global Engagement Certificate (GEC) Araştırma Grubu: GEC programının etkililiğinin araştırılması sürecinde danışmanlık yapılmıştır.

MGMT 508, Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme Programı (ICDP), 2013-2014: Koç Üniversitesi Uluslararası İşletme yüksek lisans programında sunulan Kültürlerarası Yönetim dersinin bir parçası olarak geliştirilen bu program çerçevesinde, öğrencilere bire bir koçluk verilmiştir. Öğrenciler dönem başında Kültürlerarası Etkililik Ölçeği doldurarak kültürlerarası farkındalık ve beceri düzeylerini ölçme fırsatı bulmuş, ölçeğin sonuçlarını danışmanları ile birlikte yorumlayarak kendilerine bir kültürlerarası gelişim planı (personal development plan) belirlemişlerdir. Öğrenciler dönem boyunca bire bir koçluk görüşmeleri ile belirledikleri hedeflere yönelik gelişim göstermiştir.

UNIV 121- Etkili Konuşma Dersi, 2013: Etkili Konuşma dersinin açılması fikri ALIS dersini alan öğrencilerimizden birinin projesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu öğrencinin fikrine destek olarak, dersin üniversitede açılmasına dair sürece danışmanlık yapılmıştır. Bu derste nefes teknikleri doğru vurgulama, tonlama gibi beceriler öğrencilere egzersizlerle uygulamalı olarak aktarılır.

Koç Üniversitesi Öğrenci Kulüplerine danışmanlık ve destek çalışmaları:

  • Psikoloji Kulübü: Düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, KU Psikoloji Günü’nde düzenlenen atölye çalışmalarında konuşmacı ve kolaylaştırıcı olarak katkıda bulunulmuştur.
  • Müzikal Kulübü: Bu kulübün çalışmalarında, 2011 yılından beri sanatsal konularda danışmanlık verilmektedir.
  • Yaşayan Kütüphane: Her sene düzenlenen bu etkinliğin organizasyon komitesinde yer alan öğrencilere hazırlık ve planlama sürecinde danışmanlık yapılmıştır.