Merhaba, bizler Akran Rehberleriyiz (ku akran). ALIS 100 dersini alırken, oynadığımız oyunlarla hem kendimizi geliştirdiğimizi hem de çok eğlendiğimizi fark etmemizle başladı serüvenimiz. Dersi tamamladıktan sonra da hocamız Dr. Muhsine Itır ÖZGEN ve grubumuzla buluşup etkinliklerimizi grubumuzun dışına taşıdık, birçok akranımıza ulaştık. Şimdi okulumuzdan katılan diğer arkadaşlarımızla daha büyümüş, zenginleşmiş bir grubuz.

Akran mentorluğu nedir?

Bizim serüvenimizi anlatmadan önce gönüllü olduğumuz işi tanımlamak gerekirse; geleneksel mentorluk, bir organizasyonda daha yüksek pozisyonda olan kişinin diğer kişilere rehberlik, koçluk, danışmanlık içeren gelişimsel bir destek sunması olarak yer almaktadır (Kram, 1985). Mentorluk genellikle mesleki ve psikolojik destekten oluşur (Kram & Higgins, 2008). Akran mentorluğu ise daha tecrübeli bir öğrencinin daha az tecrübeli bir öğrencinin akademik ve psikolojik performansını geliştirmesine yardımcı olduğu ve mentee’ye tavsiye, destek ve bilgi sağladığı bir ilişkiyi tanımlar (Colvin & Ashman, 2010). KUAkran olarak bizler ise, çeşitli bölümlerden gönüllülük esasıyla çalışan bir öğrenci topluluğuyuz. Çıkış noktamız ALIS 100 dersi olmakla birlikte, dersteki materyalleri daha etkin kullanıp farklı kitlelere ulaşmak amacıyla bir aradayız.

Amaçlarımız

  • Diğer üniversitelerdeki akranlarımızın ilişki yönetimi ve iletişim konusundaki becerilerini pekiştirmek ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Birbirimizi anlamanın, kendimizi ifade edebilmenin, doğru soruları sorabilmenin önemini gösterip farklılıklarımızı hoş görmede nasıl etkili olacaklarını göstermek istiyoruz.
  • Türkiye’de bir ilke imza atıp diğer üniversitelerde de akran mentorluğu/ rehberliği programlarının oluşturulmasında rol oynamayı amaçlıyoruz. Ayrışmaları değil bir arada olabilmeyi vurgulamak istiyoruz.
  • Biz okulumuzda var olan kişisel gelişim programlarına alternatif destek sunuyoruz. Örneğin Anadolu Bursiyerleri’ne, Koç’ta 24 saat katılımcılarına etkinlikler düzenleyip Koç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin adaptasyon sürecine yardımcı oluyoruz. Mentorlük programına destek vermek, mentorların ilişki yönetimi konusunda yetkinliklerinin gelişmesine verdiğimiz programlarla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öğrenci kulüplerinde takım olabilme ve bireyler arasında verimli ilişkiler kurabilme konularında programlar düzenlemek istiyoruz.

Kullandığımız yöntemler

Biz öğretirken öğrenmeyi hedefliyoruz. Koç Üniversitesi imkanları dahilinde bulunan çeşitli araçları ve yaşantısal egzersizleri kullanıyoruz. Bu araçlar ve yaşantısal egzersizlerin etkin kullanımı üzerine alanında yetkin bir eğitmenden süpervizyon alıyoruz. Kullandığımız araç ve egzersizler yoluyla öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili daha çok farkındalık kazan maları, böylece daha başarılı birer sosyal ve akademik hayat elde etmeleri yönünde oyun tadında grup çalışmaları yürütüyoruz.

Başarılarımız ve etkinliklerimiz

Şu zamana kadar eğlenceli ve eğitici olduğunu düşündüğümüz güzel işler yaptık, etkinlikler düzenledik. İlk olarak Bahar 2016 dönemi sonunda Almanya kökenli bir firmanın yaşantısal egzersizlerin etkiliği konusuda düzenlediği uluslararası yarışmanın Türkiye bacağında Dünya Göz Hastanesi ve Turing firmasının önüne geçerek birinci olduk.

İlk etkinliğimizi Marmara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirdik. İlişki yönetebilme, liderlik edebilme, farklı açılardan dinleme, grubun hedefine odaklanabilme becerileri üzerine akran rehberliği yaptık.

Koç’ta 24 saat ve Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı’nda yer aldık ve aynı beceriler üzerine benzer çalışmalar yaptık. Gelen istek üzerine Marmara Üniveritesi Hemşirelik Fakültesine ikinci etkinliğimizi düzenledik. Yeni etkinlerimiz için diğer üniversitelerle fiilen iletişim halindeyiz.

 

Bu yazıda sizlere kendimizi tanıtabilme imkanı bulduğumuz için mutluyuz. Sizleri de aramızda görmeyi diliyoruz.

Bize ulaşmak için: akranrehberleri@ku.edu.tr

Daha fazla bilgi için: https://kuakran.ku.edu.tr/

https://www.instagram.com/ku_akran/