Türkiye’nin ve bölgenin lider araştırma üniversitesi olan Koç Üniversitesi, yüksek lisans eğitimi ile dünya literatürüne katkı yapacak öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversitemizin Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü, İşletme Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 31 yüksek lisans ( tezli/tezsiz) ve 16 doktora programı yer almaktadır. Bu öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla ALIS ekibi, 2017 Bahar döneminde çeşitli konularda seminer ve çalıştaylar düzenlemektedir.  Detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Erteleme Sorunu ile Başa Çıkma

3 Mart 2017 Cuma 10:00-12:00, Öğrenci Merkezi B328

Bu çalıştayda katılımcılar,

 • Erteleme davranışına yol açan kendi bireysel sebeplerini keşfetme fırsatı bulacaklar,
 • Ertelemeyi yönetmede zihinsel süreçler ve işlevsel davranışlarla ilgili farkındalık geliştireceklerdir.

Kayıt ve sorularınız için, bukilic@ku.edu.tr e-posta adresinden Bülent Kılıç’la iletişime geçebilirsiniz

Uzlaşı Atölyesi: İlişkilerde Uyuşmazlıkları Yönetme Becerileri

3 Mart 2017 Cuma 13:00-17:00, Öğrenci Merkezi  B328

Bu çalıştay ile katılmcılar,

 • Bireysel sınırlar ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizebilme konusunda farkındalık kazanacak,
 • Değerler, öncelikler, bir bilgiyi veya yaşanılan bir deneyimi algılama ve yorumlama süreçlerinde ortaya çıkan bireylerarası farklılıkları yönetebilmeyi öğrenecek,
 • Sosyal ilişkilerde çeşitli çatışma kaynaklarını ve bunların duygusal nedenlerini analiz edebilecek,
 • Uyuşmazlık yönetiminde kullanılan farklı stilleri tanıyarak, kendilerinin yaygın kullandıkları stiller ile her stilin avantajlar ve dezavantajlarına dair içgörü kazanacak,
 • Gergin durumlarda yapıcı ve işlevsel bir ilişki atmosferini sürdürebilme ve uyuşmazlıklarla etkin şekilde baş edebilme yöntemleri konusunda bilgi edinecek,
 • Empati becerilerini geliştirerek problem yaşadıkları durumlara daha etkin çözümler geliştirebileceklerdir.

Çalıştay aynı gün içerisinde peşpeşe 2 oturum şeklinde toplam 4 saat sürecek şekilde organize edilecektir. Kayıt ve sorularınız için, dkocalar@ku.edu.tr e-posta adresinden Dinçer Kocalar’la iletişime geçebilirsiniz.

Unplug: Uygulamalı Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve Stres Yönetimi

10-17-24-31  Mart 2017 Cuma, 11.00-12.15, Öğrenci Merkezi B328

4 oturumdan oluşan bu uygulamalı çalıştayda katılımcılar,

 • Bilinçli farkındalık (mindfulness) teorisini ve bilinçli farkındalığın bilimsel araştırmalarla ortaya konan etki ve yararlarını öğrenecek,
 • Bilinçli farkındalığın temel uygulamalarını (yeme meditasyonu, yürüme meditasyonu, nefes farkındalığı, diyafram nefesi vb.) deneyimleyecek,
 • Haftalık uygulamalar ile bilinçli farkındalık pratiklerini günlük hayatlarına entegre edeceklerdir.

Katılımcıların çalıştaya kayıt yaptırabilmesi için tüm derslere katılabilmesi gerekmektedir (toplam 4 ders, her biri 75 dakika). Kayıt ve sorularınız için, risik@ku.edu.tr e-posta adresinden Rengin Işık’la iletişime geçebilirsiniz.

Araştırmam, İlişkilerim ve Hobilerim: Önceliklendirme Becerileri

10 ve 17 Mart 2017, Cuma 14.00-16.00, Öğrenci Merkezi B328

Bu çalıştaylar ile katılmcılar,

 • Bir zaman yönetimi kavramı olarak önceliklendirmenin öz farkındalık ve hedef belirlemeyle ilişkisini irdeleyecek,
 • Hayatlarındaki mevcut kilit alanları ve birbirlerine göre önemlerini belirleyecek,
 • Güncel hedeflerini SMART formatında formüle edecek,
 • Güncel zaman yönetimi alışkanlıklarını değerlendirecek,
 • Covey matrisini ve 80/20 kuralını kullanarak önemli ve acil işleri diğerlerinden ayıracak,
 • Kendi zaman hırsızlarını belirleyerek devretme, hayır deme veya elimine etme yöntemleriyle bunların hayatlarına etkisini azaltacak,
 • “Önce Büyük Taşlar” yöntemiyle öncelik sırası yapmayı öğrenecek,
 • Verimli saatlerini daha etkili kullanmaya başlayacak,
 • Mükemmeliyetçiliğin doğru önceliklendirmeye etkisini gözlemleyecek,
 • Farklı zaman planlayıcıları kullanmayı deneyimleyecek,
 • Kişisel önceliklendirme planını oluşturacaktır.

Kayıt ve sorularınız için, pozbek@ku.edu.tr e-posta adresinden Pınar Özbek’le iletişime geçebilirsiniz.

Sunum Teknikleri Semineri: Süreçler, Teknikler, İpuçları

21 ve 28 Nisan 2017, Cuma 14.00-16.00,  Öğrenci Merkezi B328

Bu seminer sonunda katılımcılar,

 • Sunuşun amacını ve hedefini tanımlayabilecek,
 • Konuyu analiz edip değer yaratacak, mesajı net ve tam olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilecek,
 • İçeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilecek,
 • Sunuşu dinleyicilerin profiline göre düzenleyip uyarlayabilecek,
 • Uygun görsel malzemeleri seçip hazırlayabilecek,
 • Sunumu etkin beden dili kullanımı ile gerçekleştirebilecek,
 • Dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilecek,
 • Zor sorulara etkili cevaplar verebileceklerdir.

Katılımcıların seminere kayıt yaptırabilmesi için tüm derslere katılabilmesi gerekmektedir (toplam 2 ders, her biri 2 saattir). Kayıt ve sorularınız için, iozgen@ku.edu.tr e-posta adresinden Muhsine Itır Özgen’le iletişime geçebilirsiniz.

Stres Yönetimi

28 Nisan 2017 Cuma, 10.00-12.00,  Öğrenci Merkezi B328

Çalıştay sonrasında katılımcılar,

 • Stresin tanımı, fizyolojik etkileri üzerinde duracak,
 • Bireysel stres faktörlerini tanımak için çalışmalar yapacak,
 • Stresle barış içinde yaşama ve stresi verimi artırmaya yönelik kullanmanın nasıl mümkün olacağı konusunda tartışma fırsatı bulacaklardır.

Kayıt ve sorularınız için, etuncer@ku.edu.tr e-posta adresinden Esra Tuncer’le iletişime geçebilirsiniz.